BROWN BEAR YOGA STUDIO SCHEMA

Första sessionen gratis Nytt bokningssystem fr. 15/1, ta kontakt för förhandsinbjudanbokning tills dess

Måndag

19:10-20

Breathwork Deep, djupgående

2010 - 21:00

BBY RELAX (Yin för Neurogena skakningar)

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Om BBY Studios sessioner;

Breathwork

Andningsträning

Breathwork

Yogans kärna och ursprung - Andetaget styr allt. Vi lär oss enkla metoder att påverka kropp och själ genom vår andning, förbättrar vår återhämtning, finner ny energi & nytt lugn

Yin

Relaxation

Mjukgörande avslappnande asanas(positioner) som hålls i 3-5 minuter, för att bli mjukare och finna ro.

Mjuk Qi Gong

Soft Exercise

BODY - MIND

Intro till Qi Gong som träningsform, mjuk qi gong för mjukgörande av kropp och sinne samt bättre hälsa.

BROWN BEAR YOGA

COMBINED

Kombinerar Breathwork, Hatha Yoga, Natural movement och primala funktioner i kroppen för att högeffektivt motverka stress spänningar, bygga ny energi och djupavslappna för bättrad återhämtning, öka mental och fysisk prestanda och bli en klippa för omvärldens fart.

Hatha-Yin-Nidra

Combined

Kombinerar dessa tre Yogaformer under en klass - Andning genom dynamiska och statiska positioner(Hatha), Mjuka positioner hållna 3-5 min(Yin), avslutat med meditativ djupavslappning(Nidra) -för ökad flexibilitet, sinnesro, och en meditativ sinnesstämning.

Nidra

Deep Relaxation

BODY - MIND

liggande meditation där vi meditativt lär oss slappna av alla delar av kroppen, ökar sinnenärvaron och optimerar återhämtning


Primal flow/ Mobilitet

Playful training

Lekfull träning med andetag, improvisation och kroppens egen känsla som ledljus. Asana (position) med variationer friare flöde i lekfull stärkande anda för ökad styrka och mobilitet.

Hatha

breathing

Movement

Hatha yoga är kärnan av alla yogaformer som jobbar med asana (position). Det är det grundläggande system . som innehåller andningsteknik, positioner och rörelser, dynamisk och statisk asana med andetagen.

Kontors & Hantverkar Ergonomi

Soft Exercise

BODY - MIND

Semi Teoripass med andningsträning och sittande, liggande och \stående positioner för en smartare tillvaro i, kontorsstolena

klicka på önskad klass/klippkort ovan för att köpa direkt -
- boka provpass & med klippkort via meddelande; "dag klass" i formuläret, eller sms/whatsapp 0739789717 - (T.ex. "Torsdag bby" , "torsdag hatha") -
(klippkort Giligt 3mån - 6mån vid köp över 18h)