Till en början. Vi sysslar med hälsa överlag och fördelarna med att ha sin hälsa på topp är givetvis jättemånga.
Vem vill inte ha en så hög livskvalité som möjligt?
Tittar vi på andra änden spektrat, där sjuk-domarna börjar slå till, kan vi synonymt ofta prata om att arbetsgivare eller arbetsplatser kan ta stryk av personalens ohälsa.
Nedan påvisas varför ditt företag mår bra av att ge personalen Brunbjörnyoga i hälsofrämjande syften, och förebygga dessa nedan listade dolda faror.
Arbetsmiljöverket pekar ut sex dolda faror i en film som är en del av kampanjen och har också räknat ut vad de här farorna kostar företagen. Dålig ergonomi eller för hög arbetsbelastning kan leda till sjukskrivningar vilket lågt räknat kostar 2 740 kronor per dag, enligt kampanjen. Om arbetsbelastningen är så hög att en anställd blir utbränd, landar kostnaden på 392 000 kronor i exemplet som presenteras. Dålig ventilation är ett vanligt problem, som sällan leder till direkta sjukskrivningar, men sänker arbetsprestationen med 15 procent, enligt myndigheten.

1. Bristande ergonomi

2. Fysisk arbetsmiljö, så som belysning, luftkvalitet och ljudnivå

3. Övertid

4. För hög arbetsbelastning – utbrändhet

5. Konflikter och mobbing

6. Dåligt ledarskap”

Källa: Arbetsmiljöverket
Källa och inspiration till artikeln från denna artikel, som i sin tur har arbetsmiljöverket som källa;

Https://Arbetet.Se/2014/08/28/Dolda-Faror-Hotar-Kontorsanstallda/

 1. Bristande Ergonomi – Lär personalen sitta smart genom yogiska tekniker, enklare kroppskännedom, andningsteknik och asana(position).
  -Vi kan enkelt lära er grundmetodik i smart ergonomi, vare det sittandes ståendes med eller utan stolar.
 1. Fysisk arbetsmiljö – Genom ökad kroppsmedvetenhet blir det lätt för personal att identifiera och anpassa sig smart till arbetsmiljöns belysning, luftkvalitét och ljudnivå. Kanske en fem minuters paus rentav ökar produktivitet och kreativitet – att gå ut för lite luft, några korta enkla andningsövningar, stretchövningar, och att stilla sinnet.
 1. Övertid – Är det långsiktigt smart för personalen med övertid? Det lär vara högst individuellt och genom mindfullness, medveten andning, och ökad kroppsmedvetenhet blir det lätt för en individ att identifiera om övertid är rimligt för långsiktig produktivitet – eller ej.
 1. Utbrändhet – Genom bättrad återhämtning, ett balanserat nervsystem och medvetenhet om kroppens tillstånd genom praxis av BBYs metodik kan utbrändhet lätt förebyggas.
 1. Konflikter och mobbning – Med ett autonomnt reglerat balanserat nervsystem blir reaktiviteten hos personalen minimal, och förmåga till konflikthantering ökar markant. Yogisk filosofi – förenklat översatt till modernt utryckt ”Positivt tänkande” förbättrar också denna punkt.
 1. Dåligt ledarskap – Med ett balanserat nervsystem, positivt tänkande, ökad ödmjukhet och förståelse för sig själv och omvärlden minskar risken för Dåligt ledarskap, liksom möjligheten till god kommunikation mellan Ledare och Följare/anställda. Alla dessa egenskaper har ni genom praxis av BBYs metodik stora möjligheter att förbättra.


Till en början. Vi sysslar med hälsa överlag och fördelar med att ha sin hälsa på topp är givetvis jättemånga.
Vem vill inte ha en så hög livskvalité som möjligt?
Tittar vi på andra änden spektrat, där sjuk-domarna börjar slå till, kan vi synonymt ofta prata om att arbetsgivare eller arbetsplatser kan ta stryk av personalens ohälsa.
Nedan påvisas varför ditt företag mår bra av att ge personalen Brunbjörnyoga i hälsofrämjande syften, och förebygga dessa nedan listade dolda faror.
Arbetsmiljöverket pekar ut sex dolda faror i en film som är en del av kampanjen och har också räknat ut vad de här farorna kostar företagen. Dålig ergonomi eller för hög arbetsbelastning kan leda till sjukskrivningar vilket lågt räknat kostar 2 740 kronor per dag, enligt kampanjen. Om arbetsbelastningen är så hög att en anställd blir utbränd, landar kostnaden på 392 000 kronor i exemplet som presenteras. Dålig ventilation är ett vanligt problem, som sällan leder till direkta sjukskrivningar, men sänker arbetsprestationen med 15 procent, enligt myndigheten.

1. Bristande ergonomi

2. Fysisk arbetsmiljö, så som belysning, luftkvalitet och ljudnivå

3. Övertid

4. För hög arbetsbelastning – utbrändhet

5. Konflikter och mobbing

6. Dåligt ledarskap”

Källa: Arbetsmiljöverket
Källa och inspiration till artikeln från denna artikel, som i sin tur har arbetsmiljöverket som källa;

https://arbetet.se/2014/08/28/dolda-faror-hotar-kontorsanstallda/  

 1. Bristande Ergonomi – Lär personalen sitta smart genom yogiska tekniker, enklare kroppskännedom, andningsteknik och asana(position).
  -Vi kan enkelt lära er grundmetodik i smart ergonomi, vare det sittandes ståendes med eller utan stolar.
 2. Fysisk arbetsmiljö – Genom ökad kroppsmedvetenhet blir det lätt för personal att identifiera och anpassa sig smart till arbetsmiljöns belysning, luftkvalitét och ljudnivå. Kanske en fem minuters paus rentav ökar produktivitet och kreativitet – att gå ut för lite luft, några korta enkla andningsövningar, stretchövningar, och att stilla sinnet.
 3. Övertid – Är det långsiktigt smart för personalen med övertid? Det lär vara högst individuellt och genom mindfullness, medveten andning, och ökad kroppsmedvetenhet blir det lätt för en individ att identifiera om övertid är rimligt för långsiktig produktivitet – eller ej.
 4. Utbrändhet – Genom bättrad återhämtning, ett balanserat nervsystem och medvetenhet om kroppens tillstånd genom praxis av BBYs metodik kan utbrändhet lätt förebyggas.
 5. Konflikter och mobbning – Med ett autonomnt reglerat balanserat nervsystem blir reaktiviteten hos personalen minimal, och förmåga till konflikthantering ökar markant. Yogisk filosofi – förenklat översatt till modernt utryckt ”Positivt tänkande” förbättrar också denna punkt.
 6. Dåligt ledarskap – Med ett balanserat nervsystem, positivt tänkande, ökad ödmjukhet och förståelse för sig själv och omvärlden minskar risken för Dåligt ledarskap, liksom möjligheten till god kommunikation mellan Ledare och Följare/anställda. Alla dessa egenskaper har ni genom praxis av BBYs metodik stora möjligheter att förbättra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *